Biblioteki Publiczne 2020

Do 27 marca 2015 roku można składać wnioski w konkursie grantowym, organizowanym przez fundację Stichting Lezen & Schrijven (ang. Reading and Writing Foundation), w ramach programu „Biblioteki Publiczne 2020″. Konkurs umożliwia sfinansowanie projektów rzeczniczych na rzecz bibliotek, adresowanych do instytucji i osób sprawujących władzę na różnych szczeblach: lokalnym, narodowym lub międzynarodowym.

Więcej na stronie Programu Rozwoju Bibliotek

22 nowe polityki otwartości

EIFL (Electronic Information for Libraries) – międzynarodowa organizacja
wspierająca biblioteki i otwarty dostęp do wiedzy – poinformowała na swojej
stronie, że w minionym roku w krajach partnerskich EIFL zostały przyjęte 22 nowe polityki otwartości. Pełna lista ponad 70 polityk otwartości wdrożonych w
krajach, w których działa EIFL, znajduje się w serwisie tej organizacji. Spośród polskich instytucji wymienione są Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Lista zespołu StatEL za 2014 rok

Na stronie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich zamieszczono dane statystyczne dotyczące licencjonowanych zasobów elektronicznych w polskich bibliotekach szkół wyższych (stan na 31.12.2014). Materiały będące rezultatem prac Zespołu roboczego KDBASP – Lista zespołu StatEL za 2014 rok – zawierają:
– wprowadzenie do zasad liczenia zasobów elektronicznych
– tabelę z danymi w formacie PDF i XLS
– załączniki (dane z baz EBSCO i ProQuest).
Dane zawarte w tabelach można wykorzystywać w sprawozdaniach i ankietach do GUS,  AFBN czy rankingu Rzeczypospolitej-Perspektyw.

Nadesłała Lidia Derfert-Wolf

Ponad 400 czasopism dostępnych w sposób otwarty w Bibliotece Nauki

W Bibliotece Nauki już ponad 400 polskich czasopism naukowych jest dostępnych w sposób otwarty. Naukowcy oraz wszystkie osoby zainteresowane wiedzą naukową mogą korzystać w jednym miejscu z ponad 72 tys. artykułów ze wszystkich obszarów.

Biblioteka Nauki została stworzona przez ICM UW w celu ułatwienia naukowcom dostępu do publikacji z dowolnego miejsca dysponującego połączeniem z internetem.
Wydawcy, którzy współpracują z Biblioteką Nauki, uzyskują lepszą widoczność swoich publikacji i większy zasięg oddziaływania, ponieważ system, na jakim oparto platformę, dostosowany jest do wymagań wyszukiwarek, w tym najpopularniejszej wśród naukowców Google Scholar. Z serwisu może korzystać każdy wydawca polskich czasopism punktowanych, który zgłosi się do Platformy Otwartej Nauki (PON).

Start OpenAIRE2020

50 partnerów przede wszystkim z krajów Unii Europejskiej będzie współpracować przy realizacji OpenAIRE2020, którego celem jest rozwijanie działań wspierających otwartość w nauce zainicjowanych w poprzednich edycjach projektu. Inicjatywa OpenAIRE2020 jest ukierunkowana na realizację założeń dotyczących otwartości przyjętych w programie Horyzont2020, w tym obowiązku udostępniania publikacji w otwartym dostępie oraz pilotażu dotyczącego danych badawczych, które w części konkursów grantowych również muszą być upubliczniane w sposób otwarty.
Więcej informacji na temat celów OpenAIRE2020 jest dostępnych na stronie OpenAIRE.

Żródło: Newsletter PON

Społeczeństwo informacyjne w Polsce – raport

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014″, omawiający wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez członków tych gospodarstw  (…)

Raport można pobrać ze strony GUS

Dla użytkowników bazy SYMPONET

Informujemy, że baza materiałów pokonferencyjnych SYMPONET będzie aktualizowana tylko do końca 2015 roku, tylko o publikacje, które ukazały się do 31 grudnia 2014 roku. Decyzja podyktowana jest dostępnością informacji o materiałach konferencyjnych w wielu innych źródłach i malejącym zainteresowaniem bibliotek aktualizacją bazy SYMPONET. Czytaj dalej